Op 24 mei vond de informatiedag van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) bij de familie Meijer plaats. De reportage ‘Mest, afval of een prachtig product’ geeft een indruk van deze bewogen informatiedag.

In de reportage tonen veel melkveehouders tijdens de NMV-informatiedag hun oprechte zorgen over het gebruik van en het beleid over emissiearme vloeren, die in de praktijk ongezond en onveilig kunnen zijn voor mens, dier en milieu.
Ook beleidsmakers van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en adviseurs van Locis en andere deskundigen waren aanwezig. Zij vertelden hun visie op o.a. de uitstoot van giftige gassen, betere grondkwaliteit, onderzoeksresultaten, gezond milieu en de nieuwste mesttechnieken.

De familie Meijer past zo’n vernieuwde mesttechniek toe: Bos Aeromix van Vogelsang B.V.. Op het land werd ter plekke een demonstratie gegeven van mest dat verticaal gemixt is met Bos Aeromix en traditioneel gemixte mest. Wat bleek, het mestmixsysteem Bos Aeromix brengt vele voordelen met zich mee. De mest is bijna reukloos, bevat meer organische stoffen en is gunstiger voor het bodemleven. Kortom, het mestmixsysteem dat beter is voor mens en dier.

Voor meer informatie over de Nederlandse Melkveehouders Vakbond klik hier