Drijfmest en gips als strooisel

Aeromix BosIn stallen waar gips als strooisel gebruikt wordt kan het Bos Aeromix systeem niet geïnstalleerd worden. Er kunnen bij deze combinatie namelijk de volgende neveneffecten onstaan:

  • Oplossen van gips in de mest leidt tot waterstofsulfide
  • Zorgt voor kalk in uw bodem wat tot fosfaatfixatie kan leiden
  • Kalksteenvorming hindert de werking van het systeem

Kortom, kalk en gips zorgen in combinatie met het Bos Aeromix systeem voor een aantal ongewenste neveneffecten die de werking van het systeem benadelen. Ook hierom raden wij u af om gips als strooisel te gebruiken.

Gips in drijfmest

De scheikundige benaming van gips is calciumsulfaat, in formule aangeduid als CaSO₄. In drijfmest lost het gips op, waarbij er calcium (Ca) en zwavel (S) vrijkomt. Door het vrijkomen van Zwavel ontstaat vervolgens het gevaarlijke waterstof sulfide gas (H₂S). Dit is zeker niet veilig voor mens en dier.

Calcium en fosfaat

Het vrijgekomen calcium kan zich o.a. binden aan fosfaat (PO4). Dit levert ruw calciumfosfaat (Ca₃(H₂PO4)₂) op, hier hebben de planten niets aan. Door een zure omgeving in de bodem kan ruw fosfaat weliswaar omgezet worden tot mono calciumfosfaat (CaH₂PO₄)₂, maar indien er veel ijzer (Fe) in de zure grond (bijv. dalgronden) te vinden is, zorgt het proces van fosfaatfixatie  (Fe₃PO4₂) toch voor problemen.

Kalksteen en kalkzandsteen

Tevens gaat calcium een verbinding aan met zuurstof (O) en waterstof (H) waardoor kalksteen (CaCO3) gevormd wordt. Dit slaat vervolgens neer op de bodem van uw stal waar kalksteen zich bindt aan het zand en water uit mest. Uiteindelijk slaat dit neer als kalkzandsteen. Zowel kalksteen als kalkzandsteen hebben een negatief effect op de werking van het Bos Aeromix systeem.